اندازه 48*96*100 mm
نوع ورودی _
نوع خروجی _
رنج عددی -19999
99999
تعداد ارقام قابل شمارش 5 digit
ولتاژ _
دمای کارکرد -10 ‘c
55 ‘c
وزن 300 g
درجه حفاظت IP66